, Sargon of Akkad Blog: Sargon of Akkad explains Kekistan to The Amazing Atheist #FreeKekistan

Thursday, July 20, 2017

Sargon of Akkad explains Kekistan to The Amazing Atheist #FreeKekistan


Who are the oppressed ethnic Kekistanis and why do they meme? Sargon of Akkad sits down and explains this, plus much more with The Amazing Atheist. Free Kekistan!

- Source